Informacje kontaktowe

Szanowni Państwo, wszelką korespondencję prosimy kierować na podane poniżej dane adresowe. Masz pytania związane z naszymi produktami, wątpliwości dotyczące składu lub stosowania - zadzwoń do nas lub napisz. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego. Na wszelkie pytania odpowiedmy w możliwie najkrótszym czasie.

Adres do korespondencji:

unnoPharma Sp. z o.o.
ul. Antoniego Czechowa 25
52-231 Wrocław

tel.: [+48] 71 724 21 96
fax: [+48] 71 724 25 16
e-mail: office@unnopharma.pl

Numer konta bankowego:
PKO BP Oddział 3 we Wrocławiu 66 1020 5242 0000 2702 0281 1933

unnoPharma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-231), ul. Antoniego Czechowa 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408375, NIP 8992733068, REGON 021804009, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 zł (wpłacony w całości).

Formularz kontaktowy


* - oznacza pola wymagane.